Upravit stránku

Centrum denních služeb Motýl vzniklo na základě požadavku rodin (budoucích uživatelů centra) na následnou službu pro mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v hlineckém regionu, kteří nenašli vhodnou možnost uplatnění na trhu práce, popř. na chráněném pracovišti.

Po vytrvalém úsilí Centrum denních služeb Motýl zahájilo provoz 1. 9. 2010 jako ambulantní sociální služba zřízená a provozovaná Městem Hlinsko. V prostorách bývalé mateřské školy v Adámkově ulici (vedle Městské policie) probíhal činnost první měsíce pouze ve středu od 8:00 hodin do 16:00, upravovaly se materiální, organizační a personální podmínky na základě potřeb uživatelů a možností poskytovatele. Vlastní název „Motýl“ navrhli a odhlasovali sami tehdejší uživatelé s pracovníky Cds.

Pro velký zájem ze strany uživatelů a jejich opatrovníků a rodinných příslušníků začalo Centrum od března 2011 nabízet své služby od úterý do čtvrtka. Od dubna 2012 byla služba dostupná již po celý pracovní týden od 7:30 do 16:00 hodin. Cds Motýl navázalo postupně spolupráci s dalšími zařízeními, veřejnými službami i jednotlivci především z Hlinska a okolí.  Od roku 2013 se stala poskytovatelem služby Cds Motýl příspěvková organizace Města Hlinska, Domov seniorů Drachtinka.  

Centrum poskytovalo od počátku podporu uživatelům při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého z nich a podporu při začleňování do běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy. Jednou z hlavních zásad je podpora soběstačnosti uživatelů a jejich kontaktů s rodinou a místní komunitou. Náplň programu je vytvářena na základě individuálních potřeb, cílů a zájmů uživatelů. Mezi oblíbené společné aktivity patří například hra ruský kuželník (v DsD), canisterapie, skupinová logopedická péče, výlety (do města i přírody) a mnoho dalšího.

K nejúspěšnějším akcím roku v Cds Motýl patří již tradiční benefiční ples. Díky nadšení všech vznikl z rodinného setkání v prostorách centra ples s bohatým kulturním programem pro uživatele, jejich rodinné příslušníky, přátele, pracovníky i širší veřejnost v Multifunkčním centru v Hlinsku, který je především prostorem sdílení společné radosti a upřímných vztahů.

V září 2015 Cds Motýl oslavilo 5. výročí svého vzniku. Akce se konala v prostorách Cds a přilehlé zahradě. Při této příležitosti byl pokřtěn charitativní kalendář pro rok 2016 sestavený z obrazů vytvořených uživateli, který obsahuje jejich nesplněná přání. Některé sny se uživatelům díky donátorům začaly plnit, za což jim patří velké díky. Dále byla vydaná i kuchařka „Vaříme s Motýlem“, která obsahuje recepty, jež si uživatelé sami vyzkoušeli v rámci terapeutických činností.

Do nového roku 2018 vstupuje Domov seniorů Drachtinka, Centrum denních služeb Motýl, ambulantní sociální služba s velkými změnami. Od 1. 1. 2018 bude poskytovat péči osobám nejen s mentálním a kombinovaným postižením, ale nově i se zdravotním postižením, a to od 18 let věku.

Cds Motýl bude svou činnost provozovat ve zcela nové, moderní a bezbariérově rekonstruované vile se zahradou, blízko centra města Hlinska. Příspěvková organizace města Hlinska reaguje tímto krokem na dosavadní nevyhovující prostory a neuspokojenou poptávku seniorů po ambulantní sociální službě, která v regionu není doposud zajišťována.