Upravit stránku

Stravování v DsD se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav (dietu) uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a jídlo se podává pětkrát denně. Poradenskou a edukační činnost ke způsobu stravování zajišťuje nutriční terapeutka.

O dietním stravování rozhoduje lékař. Pokud klient dietu odmítá, provede se záznam v lékařské dokumentaci. Všechny následky spojené s nedodržením léčebného režimu jsou uživateli služby vysvětleny a zaznamenány v jeho dokumentaci.

Stravování zahrnuje: náklady na potraviny (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) a režijní náklady za elektrickou energii, vodné a stočné, plyn, mzda apod.

Strava se pro uživatele podává v následujícím časovém rozmezí:

  • snídaně     od 7:15
  • svačina     podává se společně se snídaní
  • oběd         od 11:00
  • svačina     od 14:30
  • večeře      od 17:30

Uživatelům se strava vydává v jídelně zařízení. Imobilním a akutně nemocným uživatelům služby v závislosti na potřebnosti je strava podávána na pokojích, popř. klubovnách na jednotlivých podlažích. Druhé svačiny jsou podávány na pokojích uživatelů.

Pokud se uživatel nedostaví ke snídani, obědu či večeři v jídelně zařízení, personál DsD je odpovědný za správné uložení jídla a dodržení skladovací doby podle hygienických předpisů.

Při nedodržení času stravy je strava dle hygienické vyhlášky bez náhrady zlikvidována.

Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla přímo obsluhujícímu personálu nebo vedoucí stravování. Uživatel může své náměty a připomínky ke stravování vyjádřit na Stravovací komisi, která probíhá pravidelně 1x měsíčně. Své náměty, připomínky nebo stížnosti mohou uživatelé vyjádřit i písemně a vložit je do schránky umístěné mezi bufetem a knihovnou.

Odnášení nádobí z jídelny na pokoje není dovoleno. Výjimkou jsou obyvatelé imobilní. V jídelně jsou klientům po celý den k dispozici čajovary s čaji a vířiče se studenými nápoji.

Pití alkoholu se uživatelům nezakazuje, jen pokud svým chováním nenarušují chod domova, nenapadají pracovníky DsD nebo ostatní obyvatele DsD.

Vlastní potraviny si mohou uživatelé služby odkládat jen na místa k tomu určená (chladnička, kuchyňská linka, noční stolek apod.) a to dle povahy potravin.

Uživatelům služby jsou také k dispozici společné chladničky umístěné v denních místnostech na jednotlivých patrech zařízení. Své potraviny v těchto chladničkách jsou uživatelé povinni si označit. Neoznačené a prošlé potraviny jsou likvidovány.

Společná jídelna Domova seniorů Drachtinka