Upravit stránku

Stravování pro veřejnost od 1.6.2020

 

OBĚDY PRO VEŘEJNOST

 

od 1.6.2020

 

výdejní doba  10:30-11:30

 

Stravování je možné: v jídelně DsD nebo s sebou

 

Z provozních důvodů bude na výběr pouze 1 varianta poledního menu.

 

Děkujeme za pochopení.

Povolení návštěv od 25.5.2020

 

         PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DsD

   z důvodu preventivních opatření šíření Covid-19

 

VÁŽENÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, OPATROVNÍCI, OSOBY BLÍZKÉ,

Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19 V DOMOVĚ SENIORŮ DRACHTINKA, OCHRANY ZDRAVÍ KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA, VÁS  ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI REALIZACI NÁVŠTĚV S VAŠIMI BLÍZKÝMI.

S PLATNOSTÍ OD 25. 5. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÁ OPATŘENÍ:

 • NÁVŠTĚVNÍ HODINY

DEN

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

DEZINFEKCE PLOCH, VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI

pondělí až neděle

08.30 – 10.15

14.00 – 15.45

09.15 – 09.30 – OPUŠTĚNÍ NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOSTI

14.45 – 15.00 – OPUŠTĚNÍ NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOSTI

 

 

 

 

 

 • NÁVŠTĚVY BUDOU PROBÍHAT POUZE VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI A V KUŽELKÁRNĚ (I.NP) za dodržení všech preventivních opatření,
 • VE VYHRAZENÝCH NÁVŠTĚVNÍCH MÍSTNOSTECH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ODSTUPY MIN. 2 M MEZI RŮZNÝMI OSOBAMI S VYJÍMKOU RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ,
 • KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK (VČETNĚ NEZLETILÝCH) MUSÍ PŘI VSTUPU DO BUDOVY VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (formulář je k dispozici na recepci nebo na web. stránkách DsD ke stažení), ZA NEZLETILÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE,
 • KAŽDÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI BUDE PRACOVNÍKEM RECEPCE ZMĚŘENA TĚLESNÁ TEPLOTA,
 • KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK PŘI VSTUPU A PŘI ODCHODU PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU,
 • POKUD BUDE NÁVŠTĚVNÍK VYKAZOVAT ZNÁMKY POZITIVNÍHO PŘÍZNAKU NEMOCI ČI MU BUDE NAMĚŘENA TEPLOTA 37 °C a vyšší – NEBUDE MU NÁVŠTĚVA POVOLENA,
 • NÁVŠTĚVNÍKa KLIENT (pokud to klientovi zdravotní stav dovolí) MUSÍ MÍTBĚHEM SETKÁNÍ ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS (použití roušky),
 • KAŽDÁ NÁVŠTĚVA SI MUSÍ REZERVOVAT NÁVŠTĚVNÍ ČAS U PRACOVNÍKA RECEPCE:

                                                                         469 315 871

 • NÁVŠTĚVA MŮŽE PROBÍHAT V REŽIMU MAX. 2 DOSPĚLÉ OSOBY NA JEDNOHO KLIENTA (výjimka je možná pouze v odůvodněných případech, např. pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a pomoc), povoleny jsou i návštěvy nezletilých ( 1 dítě na 1 dospělou osobu),
 • PROSÍME NÁVŠTĚVY, ABY SVÝM BLÍZKÝM NEDONÁŠELY POTRAVINY Z DOMÁCÍ KUCHYNĚ, ALE PREFEROVALY ORIGINÁLNĚ BALENÉ POTRAVINY A TEKUTINY (např. jogurt, sušenky, džusy apod.),
 • BĚHEM NÁVŠTĚVY JE MOŽNÉ VYUŽÍT K OBČERSTVENÍ NABÍDKU KAVÁRNY – TEPLÉ A STUDENÉ NÁPOJE PODÁVANÉ V JEDNORÁZOVÉM NÁDOBÍ (obsluha bez donášky na sály),
 • NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V KARANTÉNĚ NEJSOU POVOLENY (vyjma osob v terminálním stádiu).

 

Děkujeme za pochopení nastavených preventivních opatření.

Eva Kunátová Holečková, ředitelka

Výzva pro rodinné příslušníky klientů DsD

Potěšte své blízké zasláním pohlednice, dopisu či fotografií, aby neztratili kontakt s vámi a zpříjemnili si dlouhé chvíle v době zákazu návštěv.

Děkujeme!

UZAVŘENÍ CDS MOTÝL

S platností ode dne 18.3.2020 bude uzavřeno Centrum denních služeb Motýl,  a to na základě nařízení vlády ze dne 16.3.2020. O změnách budete informováni.

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY – zrušeno veřejné stravování

S okamžitou platností ode dne 17.3.2020 Domov seniorů Drachtinka ruší veřejné stravování až do odvolání.

Informace pro rodinné příslušníky klientů

Z preventivních důvodů šíření Covid-19 žádáme rodinné příslušníky klientů DsD, aby nedonášeli svým blízkým pokrmy z domácí kuchyně. Donášku prosím omezte i na potraviny originálně balené (např. jogurty, tvarohové dezerty, balené vody).

Děkujeme za pochopení.

Tělocvična v Domově seniorů Drachtinka

Tělocvična v Domově seniorů Drachtinka

S platností od 13. 3. 2020 až do odvolání je tělocvična při Domově seniorů Drachtinka pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

ZRUŠENO konání Benefičního plesu CDS Motýl

Z důvodu zákazu konání společenských akcí s účastí přesahující 100 osob v jednom čase se ruší Benefiční ples CDS Motýl.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro veřejnost

Upozornění pro veřejnost – omezený vstup do budovy DsD

 

z důvodu vyhlášeného mimořádného opatření MZ – zákaz návštěv v domovech pro seniory – žádáme všechny zájemce o službu či opatrovníky, aby si nezbytně nutné schůzky sjednávali s kompetentními osobami telefonicky.

(Pokud je to možné, upřednostněte prosím korespondenci elektronickou formou, a to až do odvolání.)

 

Děkujeme za pochopení!

 

Kontakty:

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA – 725 549 975

(ředitelka)

Mgr. Markéta Štědrá – 725 507 520

(vedoucí sociální pracovnice)

Mgr. Lucie Tlustá – 724 894 170

(sociální pracovnice)

Ivana Volfová – 724 748 568

(vedoucí zdravotního oddělení)

Upozornění pro strávníky

Upozornění pro strávníky DsD – veřejnost

 

Z důvodu mimořádných opatření ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 bude polední menu v DsD vydáváno pouze v čase od 10.30-11.30 hodin. Prosíme o dodržení vymezeného času.

Opatření platí s účinností od 10. 3. 2020 až do odvolání.

Děkujeme za pochopení!

Zákaz návštěv seniorů od 10.3.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV SENIORŮ V DsD Hlinsko

OD 10.3.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ.

MZ vydalo dne 9.3.2020 toto mimořádné opatření z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Děkujeme za pochopení.