Upravit stránku

Informace o zpracování osobních údajů klienta

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)

 

Domov seniorů Drachtinka (dále jen „správce“ zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označované zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje Domova seniorů Drachtinka jako správce případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
ID dat. schránky: n9iki8w
E-mail: recepcni@drachtinka.cz
Telefon: 469 315 871 (recepce)

Domov seniorů Drachtinka z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: Mgr. Vít Zavřel
Adresa: Městský úřad Hlinsko, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
E-mail: poverenec@hlinsko.cz
Telefon: 469 315 345

 

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Co znamená zpracování osobních údajů?

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nejsou činěna žádná rozhodnutí ani profilace výlučně automatizovanými prostředky.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů nebo oprávněných důvodů správce. Je to nezbytné, abychom mohli zajistit činnosti související s poskytováním sociální služby, tzn. například zpracovávat údaje po podání žádosti, pro účely sociálního šetření či uzavření smlouvy s žadatelem. Dále zpracováváme osobní údaje za účelem naplnění předmětu Smlouvy o poskytování sociální služby, plnění právní povinnosti, které se na nás vztahují, za účelem zajištění ochrany životně důležitých zájmů našich klientů a oprávněných zájmů správce (např. provozní a systémové záležitosti organizace).

K jiným než výše uvedeným účelům budou Vaše osobní údaje zpracovány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

 

Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

•    Právo získat od správce na základě své žádosti potvrzení,
•    Právo na přístup k osobním údajům
•    Právo na opravu
•    Právo na výmaz
•    Právo na omezení zpracování
•    Právo na přenositelnost
•    Právo vznést námitku:
•    Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

•    Právo na konzultace s pověřencem
•    Právo podat stížnost u dozorového úřadu
•    Právo na účinnou soudní ochranu
•    Právo na odškodnění za utrpěnou hmotnou či nehmotnou újmu.

 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

 

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti