Upravit stránku
 • 1

  Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
  vyhlašuje výběrové řízení na pozici

   sociální pracovnice

  Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

   

  Místo výkonu práce:   Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

  Předpokládaný termín nástupu:   od 1.12.2020 nebo dle dohody

   

  Úvazek: 1,00  tj. 40 hodin/týdně  

   

  Charakteristika vykonávané činnosti:

  -  zabezpečuje základní soc. agendy včetně dokumentace standardů kvality péče

  -  řeší sociálně právní problémy klientů a zajišťuje informace a odborné podklady pro

     sociální práci včetně jejich zpracování

  -  účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů,

     spolupodílí se na komunitním plánování

  -  vede veškerou potřebnou evidenci, agendy, písemnosti a korespondenci v záležitostech

     klientů od jejich nástupu do zařízení až do případného vyřízení pozůstalosti

  -  vykonává funkci klíčového pracovníka pro určenou skupinu klientů

  -  podílí se na adaptaci nových klientů zařízení, v součinnosti s ostatními pracovníky řeší 

     každodenní problémy obyvatel zařízení

  -  pracuje s rizikovými plány klientů a biografií klientů

  -  vykonává činnosti zadané vedoucím pracovníkem

   

  Požadavky:
  -  vzdělání: minimálně vyšší odborné sociálního směru nebo vysokoškolské

     v oboru sociální práce.
  -  způsobilost k právním úkonům

  -  znalost zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006  Sb.,

     problematiky SQSS

  -  vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu

  -  samostatnost , flexibilita

  -  velmi dobré komunikační schopnosti

  -  zodpovědnost

  -  dobrá znalost práce na PC

  -  řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

  -  praxe na obdobné pozici výhodou

   

  Zákonné předpoklady:
  -  bezúhonnost a
  zdravotní způsobilost

   

  Přihláška musí obsahovat
  -  jméno a příjmení uchazeče

  -  datum a místo narození uchazeče
  -  místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonní spojení, státní příslušnost

  -  datum a podpis

   

  Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

  - strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

  - čestné prohlášení o bezúhonnosti 

  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  - písemný souhlas uchazeče s tím, aby DsD Hlinsko zpracovával, shromažďoval a  
    uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování

    osobních údajů, v platném znění.

   

  Průběh výběrové řízení

  Ústní pohovor.

  Uchazeči budou informováni telefonicky o čase ústního pohovoru   nejpozději 20. 10. 2020.

  Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
  (můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

  Domov seniorů Drachtinka
  Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko

  Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – sociální pracovnice

  Lhůta pro podání přihlášek končí dne 19. 10. 2020 do 14.00 hodin.

  V Hlinsku 30. 9. 2020

   

  Bc. Miroslava Kábelová

  ředitelka Domova seniorů Drachtinka

  Hledáme Vás do týmu!

   

  • jste zodpovědná, pracovitá
  • jste tvůrčí, učenlivá
  • máte dokončené vzdělání všeobecné zdravotní sestry nebo praktické sestry
  • můžete se stát naší kolegyní v organizaci Domov seniorů Drachtinka Hlinsko

  Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů ( dle přílohy č. 2) na dobu určitou s výhledem na trvalý pracovní poměr (také možnost DPP)

  Nástup možný ihned nebo dle dohody.

  Úvazek: 0,5 - 1,0 (dle domluvy)  tj. 18,75 -  37,5 hodin/týdně – nepřetržitý provoz

  Pracovní náplň: komplexní ošetřovatelská péče

  Zákonné požadavky:

  1. způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle § 3 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
  2. bezúhonnost
  3. zdravotní způsobilost

  Odborná způsobilost:

  minimální vzdělání maturita na střední zdravotnické škole , vyšší odborné nebo vysokoškolské-bakalářské, (pro výkon praktické sestry ukončených 6 semestrů akreditovanélho zdrav.bakalářského oboru pro zdrav.sestry)

   

  Bližší informace  na adrese:

  Domov seniorů Drachtinka

  Erbenova 1631

  539 01 Hlinsko

  Kontaktní osoba:  Ivana Volfová, Anna Sodomková

  mail: volfova@drachtinka.cz, anna.sodomkova@drachtinka.cz

  tel.: 724 748 568, 469 315 871