Upravit stránku

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:    Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:    01.09.2021 nebo dle dohody

Platové zařazení:   platová třída 4 nebo 5 (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)


Charakteristika vykonávané činnosti:

  • u klientů DsD poskytuje přímou obslužnou péči (pomoc s osobní hygienou, pomoc při podání stravy, podílí se na plánech péče o klienta, pomoc při zajištění psychosociálních potřeb klienta)

 

Požadavky:

 

-           základní nebo střední vzdělání

-           praxe v oboru vítána

-           absolvování akreditovaného kurzu pracovníka v sociálních službách nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání oboru ošetřovatel, 3 uzavřené ročníky SZŠ nebo maturita na SZŠ

-           samostatnost, flexibilita

-           dobré komunikační schopnosti

-           zodpovědnost

-          kolegiální a partnerský přístup

 

Zákonné předpoklady:

-           bezúhonnost
-          zdravotní způsobilost (očkování žloutenka typu B)                                      

Přihláška musí obsahovat: 

-           jméno a příjmení uchazeče
-           datum a místo narození uchazeče
-          místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonního spojení, státní příslušnost

-           datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady 

 

-           strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

-          výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (případně čestné prohlášení

            o  bezúhonnosti)

-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání                      

-          písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával,

shromažďoval a  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, v platném znění.

 

Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:


Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

nebo předejte paní Sylwii Pilné, vedoucí oddělení přímé péče DsD, tel. 469 318 529, 724 905 690 nebo na e-mailu: pilna@drachtinka.cz 

(Přihlášky můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

 

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách

 

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 23.8. 2021 v 13,00 hodin.

Uchazeči budou informováni o termínu ústního pohovoru telefonicky.

Výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka v sociálních službách v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DsD na adrese:www.drachtinka.cz


 V Hlinsku dne 29.06.2021

Bc. Miroslava Kábelová

ředitelka Domova seniorů Drachtinka

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
nabízí pracovní poměr na zástup za dlouhodobou nemoc na pracovní pozici

Pomocný kuchař - kuchařka
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:   Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín:   od 01.09.2021 nebo dle dohody

Charakteristika vykonávané činnosti: 

- pomocný kuchař – kuchařka

- pomocné práce při výrobě běžných druhů jídel teplé i studené kuchyně a moučníků

- výdej teplých jídel

 

Požadavky: 


- střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru kuchař (není podmínkou) 
- způsobilost k právním úkonům

- vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v kolektivu, samostatnost, flexibilita

- zodpovědnost

- praxe v oboru vítána

 

Zákonné předpoklady:


- bezúhonnost 
- potravinářský průkaz

- zdravotní způsobilost

 

Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo:

 

Telefonicky nebo e-mailem:

 

– kontaktní osoba pan Tomáš Bíško – telefon 724 905 697 nebo 469 318 526

                                                             e-mail: bisko.tomas@drachtinka.cz

 

V Hlinsku 29.06.2021

 

 

Bc. Miroslava Kábelová

ředitelka Domova seniorů Drachtinka