Upravit stránku

Domov seniorů Drachtinka poskytuje uživatelům služby příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití. Zařízení organizuje vycházky a návštěvy kulturních akcí, pořádá kulturní představení. Ke společnému posezení s přáteli či příbuznými slouží Kavárna u Terezky v 1. patře.

Přímo v zařízení není povolena činnost politických stran, přitom není dotčeno právo na politické přesvědčení. Zařízení ale nebrání návštěvám představitelů politických stran v domově, např. v předvolebním období.

Součástí zařízení je také knihovna s možností bezplatného přístupu na internet.

Uživatel služby může používat vlastní televizi, rádio apod., pokud tím neruší ostatní spolubydlící.

Uživatelé služby se mohou věnovat své vlastní zájmové činnosti, pokud tato činnost neohrožuje jejich zdraví nebo život a zdraví ostatních uživatelů služby, zaměstnanců DsD nebo jiných osob (pletení, šití, háčkování, šachy, malování, návštěva kina, …) a jsou-li k tomu v zařízení příslušné podmínky.

Domov seniorů Drachtinka má uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnické služby s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko (Fokus Hlinsko). Do zařízení tedy mohou docházet dobrovolníci, kteří pomáhají uživatelům služby naplňovat jejich volný čas.

Volnočasové činnosti

Při plánování volnočasových aktivit v DsD vycházíme z individuálních potřeb uživatelů. Snažíme se o zachování soběstačnosti uživatelů v co možné nejvyšší míře, podporujeme vztahy a spolupráci s rodinou a blízkými lidmi uživatelů.

Pravidelné činnosti

Tyto činnosti nabízíme uživatelům každý týden. Mezi nejoblíbenější patří např.:

Cvičení

Cvičení v DsD zajišťují aktivizační pracovnice nebo pracovníci přímé péče. Cvičení probíhají buď individuální formou, nebo ve skupince. Léčebná cvičení jsou zaměřená na zlepšení fyzické kondice uživatelů DsD. Při cvičení využíváme různých pomůcek. Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze a mobilizace uživatelů.

Tréninky (cvičení) paměti

Cvičení paměti patří v našem zařízení ke stěžejní volnočasové aktivitě. Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku (zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení).

Reminiscenční terapie

Při každodenní práci používáme také vzpomínky a jejich vybavování si prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy). Vzpomínáme na dřívější zvyklosti, osobní vzpomínky.

Rukodělné práce

Smyslem naší rukodělné práce je především léčba zaměstnáváním, která udržuje zdraví, fyzické a psychické funkce. Důraz klademe především na procvičování jemné motoriky.

Biblické čtení a bohoslužby

Každý pátek odpoledne probíhá Setkání s biblickou dějepravou pod vedením evangelické farářky paní Čejkové. Jednou měsíčně v přednáškovém sále DsD probíhají bohoslužby.

Individuální čtení na pokojích

Aktivizační pracovnice pravidelně docházejí za imobilními uživateli, kterým předčítají z denního tisku nebo jejich oblíbených knih. Využíváme i zvukových knih.

Filmový klub

Uživatelům DsD zpříjemňujeme čas promítáním jejich oblíbených filmů.

Bazální stimulace

Cílem bazální stimulace je doprovod a podpora uživatelů se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Základním předpokladem je respekt autonomie uživatele.  Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti.

Vaření

V kuchyňce v 1. patře každý týden probíhá vaření. Uživatelé spolu s aktivizačními pracovnicemi vymyslí něco dobrého a na ochutnávku pozvou své spolubydlící.

Nakupování

Jednou týdně zajišťují aktivizační pracovnice nákupy pro uživatele DsD. Provádějí drobné nákupy v okolí domova, v případě potřeby doprovodí uživatele na nákup.

Canisterapie

Každý týden k nám dojíždí paní s pejskem. Provádí skupinové cvičení s prvky trénování paměti a polohování u imobilních uživatelů. U imobilních uživatelů probíhá canisterapie na pokojích.

Oslava narozenin

Vždy poslední čtvrtek v měsíci probíhá oslava narozenin uživatelů s doprovodným programem (např. vystoupení dětí ze ZŠ, harmonikář, pěvecký sbor).

Pěvecký sbor

Uživatelé se pravidelně 1 x týdně scházejí na zkouškách pěveckého sboru, na klávesy je doprovází pracovnice domova.

Kavárna

Příjemné posezení u kávy probíhá pravidelně dvakrát do týdne, program zajišťuje aktivizační pracovnice.

Nepravidelné akce

Nepravidelné akce pořádáme občas. Jako příklad můžeme uvést vycházky do zahrad domova nebo příležitostné kulturní akce.

Kulturní programy

Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností, vystoupení dětí a besedy s různými lidmi.

Vycházky do zahrad domova

Za pěkného počasí zajišťujeme pro méně pohyblivé uživatele vycházky do zahrad domova.

Dobrovolnictví v domově

Již od samého počátku spolupracuje domov s Dobrovolnickým centrem. Dobrovolníci tvoří důležitou součást práce s uživateli. Cílem dobrovolnictví v Domově seniorů Drachtinka je zapojení dobrovolníků do volného času seniorů dle jejich individuálních potřeb. Možnost uplatnění dobrovolníků je mnohostranná, mohou se podílet na řadě aktivit. Například pořádají besedy, předčítají knihy, povídají si s klienty. V domově pomáhají při organizování společenských akcí.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti