Upravit stránku

Benefiční ples Domova seniorů Drachtinka, Centra denních služeb Motýl 2016

12. 02. 2016Správce webuMotýl Drachtinka 

V. ročník benefičního plesu Domova seniorů Drachtinka, Centra denních služeb Motýl 2016

12. 2. 2016 Multifunkční centrum Hlinsko od 15. hod.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Veselý a ničím nezatížený pohled rozzářil zimní atmosféru všedního dne v pořadí již pátého ročníku benefičního plesu CDS Motýl, v pátek 12. února, v prostorách Multifunkčního centra v Hlinsku, probíhajícího pod záštitou radního Pardubického kraje pana Ing. Pavla Šotoly. Zřizovatel tohoto denního centra je město Hlinsko a provozovatelem Domov seniorů Drachtinka.

Tato jedinečná charitativní akce v tomto regionu přilákala mnoho návštěvníků a její myšlenka propojit svět zdravých a handicapovaných byla bezezbytku naplněna. To by však nemohlo být naplněno bez pomoci mnoha lidí a hlavně štědrosti donátorů.

Po oficiálním zahájení plesu a nádherném a dojímajícím předtančení uživatelů CDS Motýl, nalákala hudba Josefa IX. návštěvníky plesu všech věkových kategorií na taneční parket.

Příjemnou součástí plesu se stal raut, a to nejen díky zapojení sponzorů, ale i s přispěním zaměstnanců kuchyně Domova seniorů Drachtinka a rodinných příslušníků uživatelů.

Gurmánský zážitek si mohli návštěvníci vychutnávat při sledování bohatého programu plesu, ale i ve foyer Multifunkčního centra.

Program společenského odpoledne i večera byl „okořeněn“ hudebními vstupy Josefa IX., Gábiny Goldové a chlapecké skupiny Daydreams, tanečním vystoupením mistrů světa v Hobby Dance pro rok 2015/2016 z tanečního studia Ridendo a překvapením večera nejen pro uživatele centra, ale i pro návštěvníky plesu bylo vystoupení FREESTYLE BMX. Toto vystoupení bralo dech nejednomu návštěvníkovi a vystavilo nás v úžas nad šikovností, talentem a umem.

K velké radosti uživatelů centra přijela tento benefiční ples podpořit Gábina Goldová, která byla mile překvapená spontánností publika, radostí a láskou, kterou byl parket naplněn.

Mezi další milé hosty patřil radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola, radní města Hlinska, donátoři, dále pak uživatelé Domova na zámku Bystré, Domova sociálních služeb Slatiňany, pedagogové ZŠ Klíč, členové Klubu seniorů Hlinsko a klubu Pohoda.

Vyvrcholením večera byla dražba vítězného obrazu z výstavy obrazů uživatelů CDS Motýl uživatelky Bohumily Tomšíkové, který se vydražil za 2.500,- Kč. Pro návštěvníky byla přichystána ještě druhá dražba, a to zážitkový let od Aeroklubu Skuteč, který byl vydražen za neuvěřitelných 2.800,-Kč.

Výtěžek bude využit pro rozvoj Centra denních služeb Motýl, na dovybavení pomůckami pro aktivizační činnosti a pro další vybavení prostor, ve kterých naši uživatelé prožívají mnoho pěkných chvil svého života.

„Velmi bychom chtěli poděkovat všem partnerům, donátorům, dobrovolníkům a multifunkčnímu centru, kteří nám umožnili uskutečnit tento jedinečný ples, především děkujeme radnímu Pardubického kraje panu Ing. Pavlu Šotolovi a radním města Hlinska panu Ing. Karlu Hudcovi a panu Petrovi Matyáškovi. Dále děkujeme za neobyčejnou, velkorysost vítězným dražitelům, s  jakou přistupují k realizaci charitativních projektů nejen pro naše uživatele. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám poskytli dary do soutěže o ceny, dále organizaci Fokus a jejím dobrovolníkům za pomoc při organizaci a všem ostatním, kteří přispěli k úspěšnému průběhu plesu.“

„Cílem tohoto benefičního plesu bylo propojení světa zdravých a handicapovaných napříč všemi generacemi a to se nám díky všem povedlo.“

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Chrudimský deník, Hlinecké noviny, AHP Hlinsko
SPONZOŘI: Tiskárna Grafies a.s., PŘÍHODA s. r. o., DUET CZ, s. r. o., HUKY s.r.o. Elektro, LOM MATULA a.s., DUKO Hlinsko s. r. o., Vysočinská lesní s. r. o., PZP Merlin s. r. o., POTRAVINY VYSOČINA s. r.o., HARTMANN-RICO a. s., Mlékárna Hlinsko, a. s., PEKAŘSTVÍ VACEK a spol., v. o. s.
INTERPRETI: Josef IX., Gábina Goldová, Daydreams, mistři světa v Hobby Dance pro rok 2015/2016 z tanečního studia Ridendo a Freestyle BMX
PARTNEŘI: Turistické informační centrum Hlinsko, MFC Hlinsko, FOKUS Vysočina
PRODUKCE: foto Radek Pavlík

 

Kateřina Severýnová
Domov seniorů Drachtinka
mobil: 725 929 504
email: katerina.severynova@drachtinka.cz

Fotografie

1