Upravit stránku

CDS Motýl od 1.1.2018 v novém...

Od 1. 1. 2018 bude Motýl v novém a navíc i pro seniory

Do nového roku 2018 vstupuje Domov seniorů Drachtinka, Centrum denních služeb Motýl, ambulantní sociální služba s velkými změnami. Od 1. 1. 2018 bude poskytovat péči osobám nejen s mentálním a kombinovaným postižením, ale nově i se zdravotním postižením, a to od 18 let věku. CDS Motýl bude svou činnost provozovat ve zcela nové, moderní a bezbariérově rekonstruované vile se zahradou, blízko centra města Hlinska. Příspěvková organizace města Hlinska reaguje tímto krokem na dosavadní nevyhovující prostory a neuspokojenou poptávku seniorů po ambulantní sociální službě, která v regionu není doposud zajišťována.

„Nejbližší ambulantní sociální služba pro zdravotně postižené seniory z Hlinska a okolí je v Chrudimi, což je 35 km. Tato vzdálenost je naprosto nevyhovující, služba je tudíž pro potřebné a jejich rodinné příslušníky nedostupná.“ Eva Holečková, ředitelka DS Drachtinka.

Služba pro hendikepované i pro seniory

Centrum denních služeb Motýl doposud nabízí svou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, ve věku 18 – 73 let. Vzhledem k poptávce veřejnosti z řad seniorů, ale i jejich rodinných příslušníků jsme se rozhodli rozšířit nabídku služby i seniorům se zdravotním postižením, a to v neomezené věkové hranici. Služba bude zahrnovat svoz klientů z domácího prostředí do zařízení a zpět, zajištění komplexní péče během pracovních dnů  (od 7. 30 hodin do 16.30 hodin) s ohledem na individuální potřeby klientů - volnočasové aktivity, potřebnou podporu při oblékání, stravování, hygieně, dohled nad užitím léků, zapojení do společenského života.

Nový objekt Centra denních služeb Motýl

Nový objekt, ve kterém bude centrum zajišťovat podporu a péči svým klientům, se nachází ve vilové zástavbě nedaleko centra města, Fügnerova 937, Hlinsko. Nemovitost je v soukromém vlastnictví rodiny Domáčkových. Pro potřeby sociální služby vilu na vlastní náklady zrekonstruovala paní Vlasta Domáčková. Dvoupodlažní dům je zcela bezbariérový, vybavený výtahem a moderním, vkusným interiérem. Součástí zázemí pro klienty je i zahrada, která bude sloužit klientům k odpočinku, ale i k terapeutickým činnostem, jako jsou např. drobné zahradnické práce.

Poděkování

Vedení příspěvkové organizace děkuje zřizovateli za vstřícnost při realizaci této služby a paní Vlastě Domáčkové za nadstandartní přístup pomoci druhým. Naši stávající i noví klienti Centra denních služeb Motýl budou mít možnost realizovat se v přirozeném, domácím prostředí, zcela přizpůsobeném jejich potřebám.

 

 

Centrum denních služeb Motýl, Fügnerova 937, Hlinsko

 

Společenská místnost

 

 Zahrada