Upravit stránku

Jak proběhly přednášky pro osoby pečující o své blízké

26. 09. 2017Domov seniorů DrachtinkaDrachtinka 

výstupy z cyklu přednášek: pečujete o své blízké – nejste na to sami!

Dne 14. 9. 2017 náš tým pracovníků Domova připravil odpolední cyklus přednášek na téma Pečujete o své blízké – nejste na to sami! Reagujeme tak na poptávku nejen z řad zájemců o služby, ale také z řad rodin klientů Domova.  Seminář byl určen nejen pro osoby pečující o své blízké v domácím prostředí, ale také pro pracovníky poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Setkání se zaměřilo na řadu témat:

  • téma demence - přednesla paní Miluše Štiková, koordinátorka oddělení pracovníků aktivizačních činností
  • dále téma Podpora rodinných pečujících – přednášející Michaela Lengálová, lektorka Diakonie ČCE
  • Sociální systém – služby, dávky, vybrané možnosti zastupování – přednášející Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení; Lucie Tlustá, sociální pracovnice
  • Výživa a pitný režim osob s demencí a imobilních osob – přednášející Ludmila Dostálková, nutriční terapeutka, Sociální služby Lanškroun a Domova Hlinsko
  • Zdravotní péče o osoby upoutané na lůžko, imobilní – problematika dekubitů, hojení ran (příklady z praxe) – Lucie Pospíšilová, Michaela Opluštilová, Věra Zdražilová DiS., zdravotní sestry Domova

V průběhu setkání i po něm bylo možné pohovořit s přizvanými konzultanty z oboru (právní poradce Domova, lékařka Domova, dále pracovníci sociálního odboru MěÚ Hlinsko, pracovníci Úřadu práce Hlinsko).

Setkání se setkalo s úspěchem, který nás mile potěšil. Bylo zpracováno vyhodnocení dotazníků, které přihlášení účastníci semináře vyplnili:

  • Celkem bylo předáno 54 ks dotazníků, vráceno 36 ks (67% návratnost).
  • Pracovníků poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, kteří se účastnili setkání, bylo 2x více než osob z řad laické veřejnosti (osoby pečující doma, studenti …).
  • Účastníci projevili zájem o další semináře zaměřené zejména o téma aktivizace u klientů trpících demencí, dále byl zájem o prohlídku našeho Domova, o problematiku domácí péče, o komunikaci s psychiatrickými klienty, bazální stimulaci a o další témata.
  • Účastníci ocenili příjemné prostředí Domova a těší se na další případná školení, které bychom realizovali.
  • Tímto chci poděkovat všem svým kolegům a celému týmu pracovníků Domova za spoluúčast a pomoc při přípravě a realizaci samotného semináře. Bez naší společné spolupráce bychom nedosáhli tak kladných ozev nejen ze strany účastníků, ale také ze strany přizvaných konzultantů.

Dne 21.9.2017, Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení Domova