Upravit stránku

Vánoční koncert Základní umělecké školy Hlinsko

29. 12. 2018Malá Jana
Vánoční koncert Základní umělecké školy Hlinsko
V Domově seniorů Drachtinka se ve čtvrtek 13. 12. 2018 konala narozeninová oslava, na které
vystoupili žáci ZUŠ Hlinsko. Zahráli našim klientům nejen vánoční skladby na akordeony,
flétny a saxofony. Sálem se nesly libé zvuky písně Pár havraních copánků a dalších krásných
skladeb. Děkujeme dětem a jejich učitelům panu Dostálovi a paní uč. Břízové, kteří mladé
hudebníky vyučují. Na klávesy doprovázel pan uč. Josef Jehlička. Babičky napekly dětem
vánoční cukroví. Takové s láskou upečené medvědí tlapky všem chutnaly.