Upravit stránku

VI. ročník benefičního plesu Centra denních služeb Motýl 2017

09. 03. 2017Správce webuMotýl 

Uživatelé Centra denních služeb Motýl prožili dne 3. 3. 2017 hezké chvíle na svém již VI. benefičním plese, který se konal v MFC Hlinsko. Roztančené odpoledne se protáhlo až do večerních hodin a příjemný den si užili nejen uživatelé, rodiny, přátelé a další hosté. Celou akci doprovázela hudební skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ, jako hosté vystoupili Monika Mašková, Josef Kopečný, kouzelník Stanislav Jílek, folklórní soubor Vysočan a taneční skupina RIDENDO. O předtančení se postarali sami uživatelé. „Nácviku společné choreografie jsme se pečlivě věnovali pod vedením kolegyně Simony Peškové a myslím, že se to vyplatilo a opět jsme své hosty nezklamali,“ prozradila nám paní Zvolánková, vedoucí centra. O krásné a emotivní momenty opět nebylo nouze. Hosté si chválili bezprostřední atmosféru, tradiční raut i jednotlivé prvky programu.

Velkým zážitkem bylo i společné zpívání písně Finale, kterou speciálně pro Centru denních služeb Motýl složil pan Josef Kopečný. „Píseň jsme dostali jako speciální dárek již na podzim loňského roku a u našich uživatelů i pracovníků se brzy stala velmi oblíbenou,“ prozradila nám ještě paní Zvolánková, „odtud vzešel nápad použít písně jako „hymnu centra“ a zařadit ji do programu plesu.“ Příjemným zpestřením byla i dražba společně vytvořeného obrazu, jež byla napínavá do poslední chvíle. Obraz byl vydražen za 4900,- Kč. Touto částkou ke společné dražbě přispěli pan Ing. Karel Hudec, pan Petr Matyášek, Luboš Kvaček a paní JUDr. Eva Křupková. Výtěžek z dražby bude použit na společný výlet uživatelů centra do Pardubic, konkrétně na plavbu lodí Arnošt.

Dalo by se říci, že si ples užili hosté všech věkových kategorií. Nezapomeňme však poděkovat těm, kteří se na přípravě plesu podíleli, ať už jsou to rodiny uživatelů nebo žáků Základní školy Včelákov, kteří pomohli s výzdobou. Hlavní díky patří všem sponzorům, bez kterých by se nepodařilo akci uspořádat na tak vysoké úrovni ani nachystat bohatou soutěž o ceny. Děkujeme zejména firmám: PŘÍHODA, s.r.o., DUET CZ, s.r.o., JATKA ČESKÝ DVŮR VYSOČINA, s.r.o, Lom Matula Hlinsko a.s., Vysočinská lesní, s. r.o, JOSEF TRÁVNÍČEK, JAROSLAVA JANOVSKÁ, HARTMANN-RICO a.s. Mediální partneři plesu byli Hlinecké noviny, Chrudimský deník a AHP Hlinsko.

Výtěžek benefičního plesu bude použit ke zkvalitnění péče o uživatele Centra denních služeb Motýl. Zisk z veřejné sbírky byl uložen na veřejnou sbírku schválenou Krajským úřadem Pardubického kraje. Záštitu nad benefičním plesem převzal Ing. Pavel Šotola – radní Pardubického kraje.

„Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, a těšíme se na další VII. ročník 2018,“ zakončila paní Zvolánková.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10