Upravit stránku

Výběrové řízení na pozici - pracovník v sociálních službách

02. 05. 2018Správce webu

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:    Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:    1.6.2018 nebo dle domluvy

Platové zařazení:   platová třída 4 nebo 5 (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)


Charakteristika vykonávané činnosti:

  • v přímé péči provádí obslužnou péči u uživatelů DsD (doprovody, koupání, pomáhá s osobní hygienou uživatelů, provádí výměnu ložního osobního prádla)

 

Požadavky:

-           základní nebo střední vzdělání

-           praxe v oboru (vítána)

-           absolvování akreditovaného kurzu pracovníka v sociálních službách nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání oboru ošetřovatel, 3 uzavřené ročníky SZŠ nebo maturita na SZŠ

-           samostatnost, flexibilita

-           dobré komunikační schopnosti

-           zodpovědnost

Zákonné předpoklady:
-           bezúhonnost                                                                                                                              
-           zdravotní způsobilost                                                                                                                               

Přihláška musí obsahovat: 

-           jméno a příjmení uchazeče                                                                                            
-           datum a místo narození uchazeče
-           místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonního spojení, státní příslušnost                             -             datum a podpis

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady                                                                               -            strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

-           výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (případně čestné prohlášení

            o  bezúhonnosti)

-           ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání                                                             -             písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával,

shromažďoval a  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, v platném znění.

 

Průběh výběrového řízení

Přihlášky přijímá paní Sylwia Pilná, vedoucí oddělení přímé péče DsD, tel. 469 318 529 nebo na e-mailu: pilna@drachtinka.cz 

Lhůta pro podání přihlášek končí dne  17. 5. 2018 v 11,00 hodin.

Ústní pohovor - proběhne dne  21. 5. 2018

Uchazeči, budou informováni o čase ústního pohovoru telefonicky.

 

Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
(můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách

Výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka v sociálních službách v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DSD.

 na adrese:www.drachtinka.cz


 V Hlinsku 02.05.2018

Mgr. Eva Holečková

ředitelka Domova seniorů Drachtinka