Upravit stránku

V březnu 2018 proběhla v Domově seniorů Drachtinka, registrační číslo služby 4368889, inspekční kontrola MPSV.

Výsledek Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb:

služba domov pro seniory, § 49, Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, splňuje zákonem stanovené standardy kvality sociálních služeb.

 

V únoru 2017 byla v Domově seniorů Drachtinka provedena metodická kontrola efektivity PkÚ.
Výsledek kontroly: Celkový dojem centra denních služeb a domova pro seniory jsou obecně dobře nastaveny.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby domova pro seniory jsou:

 • Převážně osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci Mikroregionu Hlinecko,
 • zejména starší 60 let,
 • nebo osoby zdravotně postižené od věku 44 let do dovršení věku 46 let s diagnózou amyotrofická laterální skleróza,
 • které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí,
 • které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních aktivit a záležitostí,
 • kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami v domácnosti
 • kterým hrozí riziko sociální izolace,
 • které nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči.

 

Kapacita služby domov pro seniory je 77 lůžek.

 

Cílovou skupinou služby domov se zvláštním režimem jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo jiného druhu demence, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí ani s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb.

Celková kapacita domova se zvláštním režimem: 10 klientů

 

Cíle

Hlavní cíle Domova, které jsou naplňovány prostřednictvím dílčích cílů:

 • zajištění bezpečného a důstojného prostředí a podmínek pro klienty,
 • zajistit individuální přístup s ohledem na potřeby klientů tak, aby byly co nejdéle zachovány jejich dosavadní schopnosti, dovednosti a návyky s takovou mírou potřebné péče, která nevede ke zvyšování závislosti na poskytované sociální službě.
 • poskytovat kvalitní podporu, pomoc a péči s profesionálním přístupem,
 • mít kvalifikované a motivované zaměstnance
 • udržení a zprostředkování kontaktu s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností.

 

 

Dílčí cíle Domova seniorů Drachtinka, kterými se naplňují hlavní cíle služby:

 1. Cílem zajistit bezpečný a klidný domov pro klienty a pracovníky DsD s ohledem na měnící se potřeby klientů.
 2. Poskytovat kvalitní a komplexní péči
 3. Zajistit odpovídají podporu, pomoc a péči klientům
 4. Udržení a zprostředkování kontaktu s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností
 5. Mít motivované a vzdělané pracovníky
 6. Aktivně spolupracovat s ostatními poskytovateli sociálních služeb

Zásady (principy) sociální služby 

 • Ochrana lidských práv a svobod – ochrana práv klientů Domova je zajišťována zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod. 
 • Podpora lidské důstojnosti – zaměstnanci respektují základní lidská práva klientů, vlastní vůli, rozhodnutí a lidskou důstojnost.
 • Individuální přístup – zaměstnanci poskytují podporu, pomoc a péči na základě aktuálních individuálních potřeb tak, aby nezvyšovaly závislost na sociální službě. Podporují soběstačnost a samostatnost klientů.
 • Respektování práva volby – klient má právo rozhodovat o svém životě a způsobu poskytování sociální služby a v tomto směru je podporován.
 • Sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení – zaměstnanci podporují klienta v kontaktu s dalšími klienty, jeho blízkými i veřejností.
 • Partnerský přístup – zaměstnanci organizace zajišťují činnosti sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími institucemi s respektem ke klientově osobnosti a jeho životní cestě.
 • Ochrana soukromí a důvěra – soukromí klienta je vždy respektováno (nejen při poskytování sociální a zdravotní péče) s cílem zajistit pocit bezpečí a důvěrného prostředí.
 • Kvalita – poskytovatel dbá na to, aby byly služby poskytovány v náležité kvalitě a s profesionálním přístupem.
 • Multidisciplinární práce – pracovníci domova zajišťují komplexní odbornou péči, která je založena na týmové spolupráci.
 • Odbornost pracovníků – zaměstnanci organizace se vzdělávají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, účastní se vzdělávacích seminářů, konferencí, školení, supervizí, interního a externího vzdělávání.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti