Upravit stránku

Stravování v Domově seniorů Drachtinka - pro veřejnost

Polední menu, dle platného týdenního jídelního lístku, se skládá z polévky, hlavního chodu, popřípadě ovoce či zeleninového salátu.

Na sestavení jídelníčku se podílí nutriční terapeut, provozní kuchyně a vedoucí stravovacího oddělení.

Skladba poledního menu odpovídá všem zásadám zdravé výživy (vyvážená hodnota vitamínů, stopových prvků, minerálů, bílkovin, vláknin  apod.).

Jídelní menu je sestavováno zejména s důrazem na různorodost české domácí kuchyně. Vaříme pouze z čerstvých surovin regionálních dodavatelů, nevaříme z polotovarů.

Naše kuchyně splňuje všechny zákonem stanovené normy a směrnice.

Cena oběda

 • 90 Kč
  Pozn: možnost stravování přímo v jídelně DsD či odběr do vlastních nádob (jídlonosičů)

Postup pro objednání / odhlášení stravy externích strávníků

Platnost od 13. 3. 2017 (vyjma klientů charity Nové Hrady)

Zásobovač DsD ve spolupráci s nutriční terapeutkou sestaví nabídku jídel ve variantách 1 a 2, a to minimálně 14 dní dopředu. Při sestavování se řídí nutričními hodnotami a zákonnými normami. Varianta 1 – méně kořeněná, varianta 2 – pikantnější. Varianty jsou zaznamenány v tiskopise, který má stanovené náležitosti.

Zásobovač DsD zajistí umístění jídelního lístku na webové stránky DsD www.drachtinka.cz.

Obvyklý způsob objednání / odhlášení poledního menu v Domově seniorů Drachtinka

Objednání stravy – varianta č.1 (méně kořeněná)

 • Externí strávník si může stravu objednat mailem, telefonicky či osobně (kontakt: monika.hanusova@drachtinka.cz nebo recepce@drachtinka.cz, tel: 724 905 697), a to nejpozději do 8 hodin ráno daného dne
 • Zakoupení stravenky v hotovosti přímo v recepci DsD
 • Zakoupení stravenky oproti zaměstnaneckým stravenkám ( UP Chéque Déjeuner, Ticket Restaurant)

Odhlášení stravy – varianta č. 1 (méně kořeněná)

 • Externí strávník si může si objednanou stravu odhlásit nejpozději do 8 hodin maximálně 1 den dopředu mailem, telefonicky či osobně (kontakt: monika.hanusova@drachtinka.cz nebo recepce@drachtinka.cz, tel: 724 905 697)
 • V případě neodebrání nahlášené stravy a jejího neodhlášení je strávník povinen tuto stravu uhradit

Výdej poledního menu – varianta č. 1 (méně kořeněná)

 • V pracovních dnech je stanovena doba odběru oběda na čas 10:30 – 11:20 a 12:00 – 12:30
 • O víkendech a svátcích je čas oběda stanoven na 11:00 – 11:20 a 12:00 – 12:30

NOVĚ - Objednání / odhlášení poledního menu v Domově seniorů Drachtinka - "Druhý výběr"

Objednání stravy – varianta č. 2 (pikantnější)

 • Externí strávník si může stravu objednat mailem, telefonicky či osobně, a to nejpozději 2 dny předem do 13 hodin na recepci DsD – (kontakt: recepce@drachtinka.cz, tel: 469315871). POZOR! U volby varianty č. 2 je nutné si zakoupit stravenku 1 den dopředu na recepci DsD.
 • Zakoupení stravenky v hotovosti přímo v recepci DsD
 • Zakoupení stravenky oproti zaměstnaneckým stravenkám (Sodexo, Le Cheque Déjeuner, Ticket Restaurant)

Odhlášení stravy – varianta č. 2 (pikantnější)

 • Externí strávník si může si objednanou stravu odhlásit nejpozději do 8.00 hodin maximálně 1 den dopředu telefonicky, mailem nebo osobně - kontakt: recepce@drachtinka.cz, tel: 469315871)
 • Za neodebrání nahlášené stravy nebo její včasné neodhlášení se strávníkovi uhrazená platba nevrací

Výdej poledního menu – varianta č. 2 (pikantnější)

 • V pracovních dnech je stanovena doba odběru oběda na čas 10:30 – 11:20 a 12:00 – 12:30
 • O víkendech a svátcích se varianta č. 2 nevaří

Změna jídelního lístku vyhrazena!

Výběr ze dvou variant nebude možný v níže uvedeném období:

 1. víkendy
 2. státní svátky
 3. letní prázdniny (26. – 35. týden)
 4. od 19.12. – 6. 1. (změna data vyhrazena)
 5. od 51. týdne do 1. týdne následujícího roku
 6. dále dle aktuálního provozu kuchyně (bude vždy dopředu zveřejněno)

Bližší informace podává

 • 469 318 526
 • 724 905 697 -  Hanusová Monika, provozní kuchyně

Dobrou chuť Vám přeje tým kuchyně Domova seniorů Drachtinka!