Upravit stránku

Kapacita domova pro seniory je 77 míst, 21 jednolůžkových pokojů a 28 dvoulůžkových pokojů.

Kapacita domova se zvláštním režimem je 10 míst, 2 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje.

 

Společnými prostory DsD rozumíme prostory, které využívají uživatelé společně. Je to jídelna, bufet, knihovna, pracovní dílna, přednáškový sál, denní místnosti, klubovny, centrální koupelny, kuřárny, chodby, terasa, tělocvična, místnost pro pedikúru a kadeřnictví.

Soukromým prostorem je místo, které užívá klient jako soukromá osoba. Jedná se zde o pokoj či část pokoje (lůžko, noční stolek, skříň apod.). Uživatel má možnost si svůj soukromý prostor zařídit dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. Pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory uživatele.

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchový kout, umyvadlo), popř. s balkonem. Tyto skutečnosti jsou zohledňovány při stanovení úhrady za ubytování.

Ubytování zahrnuje: úklid pokoje, který uživatel obývá, úklid společných prostor, praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně drobné opravy poškozeného prádla, označení osobního prádla jmenovkou, režijní náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, topení apod.

Nově nastupující uživatel je ubytován na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji podle smlouvy o poskytnutí sociální služby, které předcházelo jednání se zájemcem o službu.

Uživatel služby se po svém příchodu ubytuje na pokoji, který je mu určen. O ubytování rozhoduje sociální pracovnice spolu s vrchní sestrou a vedoucí sociální péče. Při nevyhovujícím soužití uživatelů na dvoulůžkovém pokoji lze na základě jejich žádosti, popř. z provozních důvodů (za souhlasu uživatele) přestěhovat po uvolnění jiného vhodného pokoje uživatele služby na jiný pokoj. O přestěhování rozhoduje ředitel na základě doporučení vrchní sestry, sociální pracovnice a vedoucí sociální péče. Vždy se s uživatelem sepisuje dodatek smlouvy o poskytování sociální služby.

Pokud uživatel projeví zájem, je možné jej přihlásit k trvalému pobytu v domově. K trvalému pobytu uživatele přihlašují sociální pracovnice DsD.

Uživatelé služby bydlí v pokojích s vybavením Domova seniorů Drachtinka. K základnímu vybavení patří polohovací lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s trezorkem, nižší skříňka se šuplíky a policemi, stůl, židle, stojací lampa, zástěny ve dvoulůžkovém pokoji. Pokud si uživatelé tyto zástěny nepřejí, jsou odstraněny. Inventurní soupis zařízení pokoje je vyvěšen na pokoji uživatelů.

Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, hrníčky, lampička, květiny apod. Se souhlasem ředitele DsD lze vybavit pokoj i vlastním drobným nábytkem, např. křeslem a vlastními elektrospotřebiči. Při ukončení pobytu se uživatel, popř. jím určená osoba (důvěrná osoba), postará o odvoz předmětů.

Užívání vlastních elektrospotřebičů lze jen na základě provedené a platné revize daného elektrospotřebiče. Revize elektrospotřebičů provádí bezplatně speciálně proškolený pracovník DsD. Četnost revizí je dána normou ČSN.

Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přiveze, předá bezprostředně po příchodu do zařízení přijímacímu personálu (pracovník v sociálních službách), který zajistí jeho označení jménem uživatele a udělá soupis všech věcí („Šatní lístek obyvatele DsD“). Pokud si uživatel v průběhu služby nakoupí nebo mu rodinní příslušníci přinesou nové oblečení či prádlo, je povinen předat tyto věci pracovnicím v sociálních službách (ošetřovatelkám), které zajistí jeho označení. Zaměstnanci DsD jsou povinni nově přinesené věci zaevidovat do příslušného šatního lístku, a do programu IS Cygnus. Šatní lístky jsou součástí ošetřovatelské dokumentace klienta. Zařízení nenese odpovědnost za ztracené oblečení a věci.

Uživatelům služby není dovoleno v DsD přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a potraviny, alkohol, narkotika, jako i jiné věci v nadměrném množství (prázdné láhve, sklenice, noviny, …).

Se souhlasem ředitele a při dodržování všech hygienických předpisů, doložení bezinfekčnosti včetně očkovacího průkazu, je možno v domově chovat některá domácí zvířata (papoušek, pes…). Svou přítomností však nesmí obtěžovat a ohrožovat jiné obyvatele DsD. V případě, kdy uživatel služby není schopen se o zvíře sám starat (pobyt v lázních, hospitalizace, úmrtí uživatele), musí být předem známo, komu bude v této situaci zvíře svěřeno. Zařízení není za domácí zvíře zodpovědné.

Uživatel je povinen šetřit majetek DsD i majetek jiných uživatelů. Při jeho úmyslném poškození nebo poškození z nedbalosti je uživatel povinen uhradit náklady související s opravou nebo zaplatit jeho náhradu.

Uživatelé jsou povinni šetřit náklady za energie: vodné, plyn, elektrickou energii apod.

Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má vlastní klíč od pokoje, který náleží pouze klientovi (stvrzuje svým podpisem po příchodu do DsD) ne příbuzným nebo známým. Při odchodu z pokoje si jej zamyká. Na pokoji se může uživatel pro zabezpečení soukromí uzavřít pomocí vnitřní záklopky na vstupních dveřích. Personál DsD má k dispozici zapečetěný generální klíč, kterým se lze v případě naléhavé potřeby dostat do pokojů uživatelů služby.  Při ztrátě klíče od dveří nebo trezorku se uživateli za úhradu nechá zhotovit kopie.

Při odchodu ze zařízení (na dovolenou, do zdravotnického zařízení, …) je jednolůžkový pokoj vždy uzamčen až do návratu uživatele. Ve dvoulůžkových pokojích je zamčena šatní skříň a zapečetěn noční stolek uživatele. Vždy je proveden zápis personálem DsD. Klient si sám zpravidla určí, kdo se bude o jeho majetek (např. květiny), v jeho nepřítomnosti starat. Může si určit zaměstnance DsD, jiného klienta. Vždy tuto skutečnost oznámí pracovníkům.


Přednáškový sál Domova
Dvoulůžkový pokoj Domova seniorů Drachtinka
Kavárna Terezka

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti