Upravit stránku

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

jsme domov, který již deset let poskytuje vysoce kvalitní pobytovou službu pro seniory, lidem, kteří nás z různých důvodů vyhledali a vložili do nás svou důvěru a očekávání v pomoc. Snažíme se naše seniory nezklamat. Pomáháme tomu, kdo naši pomoc potřebuje a podporujeme toho, kdo si ještě některé sebeobslužné úkony zvládá sám. Nehledáme výmluvy, proč to nejde, ale snažíme se najít způsob, jak to provést.

Svým empatickým a velmi lidským přístupem usilujeme o vytvoření domácího prostředí, ve kterém by se nám všem dobře žilo a pracovalo. Domov našim klientům vytvořit nedokážeme, ten mají ve svých srdcích a vzpomínkách. Jste to jistě Vy, drazí příbuzní, přátelé a známí našich klientů, kteří máte možnost jim přinést kousek opravdového domova. Pouto, které Vás spojuje, nenahradí žádná sebelepší instituce. Proto nám bude ctí, když budeme součástí Vašich životních příběhů a uvítáme každou sebemenší formu spolupráce. Je krásné vidět úsměv na tváři a lesk v očích klientky obklopené vnoučaty a pravnoučaty, dceru s otcem u kávy v kavárně či sousedky, které přišly za svou známou z vesnice a povídají si v zahradě.

Nejsme nemocnice, nemáme návštěvní hodiny. Jste vždy vítáni a máte u nás k dispozici všechny společné prostory – kuchyňky v patrech, kavárnu, zahradu. Přineste svým blízkým pocit, že jsou pro Vás důležití, respektovaní a mají své trvalé místo ve Vašich životech – že mají svůj domov…

Tým pracovníků Domova seniorů Drachtinka