Upravit stránku

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ekonom organizace

Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

Místo výkonu práce:   Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:   1.6.2019


Charakteristika vykonávané činnosti: 

- vedení komplexního účetnictví organizace, koordinace účtování o stavu, pohybu a

  rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku

  hospodaření, sestavování účetní závěrky, vedení účetní knihy, správa rozpočtu,

  zpracování daní – daň z příjmu a daň z přidané hodnoty

- zabezpečování efektivního hospodaření s finančními zdroji v souladu s příslušnými

  předpisy a oprávněnými zájmy organizace, zodpovědnost za zpracování podkladů pro

  zřizovatele

- zajišťování evidence a včasných úhrad faktur včetně veškerého kontaktu s peněžním 

  ústavem

- zajišťování kalkulace a normování stravy zařízení

- zajišťování správy svěřeného majetku, inventarizace a odepisování investičního majetku

- zajišťování oblasti statistiky a personalistiky

 

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
- způsobilost k právním úkonům

- vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu

- samostatnost , flexibilita

- dobré komunikační schopnosti

- zodpovědnost

- dobrá znalost práce na PC

- výborná znalost podvojného účetnictví a ekonomiky příspěvkové organizace

- víceletá praxe na obdobné pozici ( hlavní účetní )

 - řidičské oprávnění skupiny B

 

Zákonné předpoklady:
- bezúhonnost                                                                                                                               
- zdravotní způsobilost 

Přihláška musí obsahovat
- jméno a příjmení uchazeče

- datum a místo narození uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonní spojení, státní příslušnost

- datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

- strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

- čestné prohlášení o bezúhonnosti 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával, shromažďoval a  
uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.

 

Průběh výběrového řízení

Praktický test a ústní pohovor proběhne dne 15.5.2019

Uchazeči budou informováni telefonicky o čase praktického testu a ústního pohovoru   nejpozději 14.5.2019.Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
(můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – ekonom.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne  13.5. 2019 v 8.00 hodin.

Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ka v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DSD na adrese: www.drachtinka.cz 

V Hlinsku 9.4.2019

 

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka Domova seniorů Drachtinka

Nabídka brigády 
 

 

Hledáme brigádníky na pozici pomocná síla v kuchyni

v období červen – září 2019

 

Bližší informace v době 6-14 hodin na telefonu:

724 905 697 nebo 469 318 526

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

všeobecná sestra
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů ( dle přílohy č. 3) na dobu určitou s výhledem na trvalý pracovní poměr.

 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Úvazek: 1,0  tj. 37,5 hodin/týdně – nepřetržitý provoz

Pracovní náplň: komplexní ošetřovatelská péče bez odborného dohledu

 

Zákonné požadavky:

 

  1. způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle § 3 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
  2. bezúhonnost
  3. zdravotní způsobilost

 

Odborná způsobilost: minimálně středoškolské vzdělání s praxí nebo vyšší   odborné  

Přihlášku a strukturovaný životopis zasílejte na adresu:

Domov seniorů Drachtinka

Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

(můžete podat i osobně v kanceláři vedení Domova seniorů Drachtinka – IV. patro)

Kontaktní osoba:  Ivana Volfová

mail: volfova@drachtinka.cz

tel.: 724 748 568

 

 

V Hlinsku dne 9.4.2019

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka DsD

 

 

 

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – aktivizační pracovník
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:    Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:    01.05.2019 nebo dle domluvy

Platové zařazení:   platová třída 6 (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr s dobou určitou a výhledem na dobu neurčitou.


Charakteristika vykonávané činnosti:

 

-           příprava a zabezpečení aktivizačních činností (nácvik motorických,

            psychických a sociálních schopností a dovedností klientů)

-           kreativní činnosti s klienty

-           přímá obslužná péče

-           role klíčového pracovníka

-           vedení příslušné dokumentace

 

Požadavky:

 

-           základní nebo střední vzdělání

-           absolvování akreditovaného kurzu pracovníka v sociálních službách nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání oboru ošetřovatel

-           věk nad 18 let

-           praxe v oboru (vítána)

-           samostatnost, flexibilita, empatické chování

-           dobré komunikační schopnosti, slušné jednání

-           zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu

-           znalost práce na PC

-           řidičský průkaz sk. B výhodou

-           zájem o další profesní seberozvoj

-           Výhodou: znalost moderních konceptů péče o seniory   

           (psychobiografický model péče, validace, bazální stimulace, trénování

           paměti)

 

Zákonné předpoklady:

 

-           bezúhonnost

-           zdravotní způsobilost
-           odborná způsobilost dle § 116 odst. 5 zákona č. 108/2006 o sociálních

            službách (absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu)

 

Přihláška musí obsahovat: 

-           jméno a příjmení uchazeče
-           datum a místo narození uchazeče
-           místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonního spojení, příp. e-mail adresa,

            státní příslušnost

 -          datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

-           strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

-           výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (případně čestné prohlášení

            o bezúhonnosti)

-           ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-           písemný souhlas uchazeče s tím, aby DsD Hlinsko zpracovával,

shromažďoval a  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, v platném znění a platným nařízením GDPR.

 

Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:


Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

 

nebo paní Miluši Štikové, vedoucí oddělení aktivizačních činností DsD,

tel. 469 315 871 nebo 725 990 615, e-mail: miluse.stikova@drachtinka.cz

 

(Přihlášky můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

 

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – aktivizační pracovník

 

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 15. 04. 2019 v 11,00 hodin.

 

Uchazeči budou informováni o termínu ústního pohovoru telefonicky.

Výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka v sociálních službách v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DsD

 na adrese:www.drachtinka.cz


 V Hlinsku 20.03.2019

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka Domova seniorů Drachtinka