Upravit stránku

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:    Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:    1.9.2019 nebo dle domluvy

Platové zařazení:      platová třída 4 nebo 5 (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)


Charakteristika vykonávané činnosti:

  • v přímé péči provádí obslužnou péči u uživatelů DsD (doprovody, koupání, pomáhá s osobní hygienou uživatelů, provádí výměnu ložního osobního prádla)

Požadavky:

-           základní nebo střední vzdělání

-           praxe v oboru vítána

-           absolvování akreditovaného kurzu pracovníka v sociálních službách nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání oboru ošetřovatel, 3 uzavřené ročníky SZŠ nebo maturita na SZŠ

-           samostatnost, flexibilita

-           dobré komunikační schopnosti

-           zodpovědnost

 

Zákonné předpoklady:
-           bezúhonnost

-           zdravotní způsobilost (očkování žloutenka typu B)

 

Přihláška musí obsahovat: 

-           jméno a příjmení uchazeče                                                                                            
-           datum a místo narození uchazeče
-           místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonního spojení, státní příslušnost

-           datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

-           strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

-           výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (případně čestné prohlášení

            o  bezúhonnosti)

-           ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-           písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával,

shromažďoval a  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, v platném znění.

 

Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

 

nebo předejte paní Sylwii Pilné, vedoucí oddělení přímé péče DsD, tel. 469 318 529, 724 905 690 nebo na e-mailu: pilna@drachtinka.cz

(Přihlášky můžete podat i osobně na sekretariátu Domova senioru Drachtinka - IV. patro)

 

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 23.8. 2019 v 13,00 hodin.

Uchazeči budou informováni o termínu ústního pohovoru telefonicky.

Výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka v sociálních službách v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DsD na adrese:www.drachtinka.cz

 V Hlinsku 2.8.2019

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka Domova seniorů Drachtinka

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

všeobecná sestra
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů ( dle přílohy č. 3) na dobu určitou s výhledem na trvalý pracovní poměr.

 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Úvazek: 1,0  tj. 37,5 hodin/týdně – nepřetržitý provoz

Pracovní náplň: komplexní ošetřovatelská péče bez odborného dohledu

 

Zákonné požadavky:

 

  1. způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle § 3 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
  2. bezúhonnost
  3. zdravotní způsobilost

 

Odborná způsobilost: minimálně středoškolské vzdělání s praxí nebo vyšší   odborné  

Přihlášku a strukturovaný životopis zasílejte na adresu:

Domov seniorů Drachtinka

Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

(můžete podat i osobně v kanceláři vedení Domova seniorů Drachtinka – IV. patro)

Kontaktní osoba:  Ivana Volfová

mail: volfova@drachtinka.cz

tel.: 724 748 568

 

 

V Hlinsku dne 9.4.2019

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka DsD

 

 

 

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovnice

Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

 

Místo výkonu práce:   Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Předpokládaný termín nástupu:   od 1.9.2019 nebo dle dohody

 

 

Úvazek: 0,50  tj. 20 hodin/týdně

 

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

-  zabezpečuje základní soc. agendy včetně dokumentace standardů kvality péče

-  řeší sociálně právní problémy klientů a zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování

-  účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů,

 spolupodílí se  na komunitním  plánování

-  vede veškerou potřebnou evidenci, agendy, písemnosti a korespondenci v záležitostech klientů od jejich nástupu do zařízení až do případného vyřízení pozůstalosti

-  vykonává funkci klíčového pracovníka pro určenou skupinu klientů

-  podílí se na adaptaci nových klientů zařízení, v součinnosti s ostatními pracovníky řeší každodenní problémy obyvatel zařízení

-  pracuje s rizikovými plány klientů a biografií klientů

-  vykonává činnosti zadané vedoucím pracovníkem

 

 

Požadavky:
-  vzdělání: minimálně vyšší odborné sociálního směru nebo vysokoškolské ( Bc., Mgr.)

   v oboru sociální práce, speciální pedagogika
-  způsobilost k právním úkonům

-  znalost zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006  Sb.,

   problematiky SQSS

-  vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu

-  samostatnost , flexibilita

-  velmi dobré komunikační schopnosti

-  zodpovědnost

-  dobrá znalost práce na PC

-  řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

-  výhodou: praxe na obdobné pozici

Zákonné předpoklady:

- bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

Přihláška musí obsahovat

-  jméno a příjmení uchazeče

-  datum a místo narození uchazeče

-  místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonní spojení, státní příslušnost

-  datum a podpis

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady

- strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností

- čestné prohlášení o bezúhonnosti 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- písemný souhlas uchazeče s tím, aby DSD Hlinsko zpracovával, shromažďoval a  uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování

  osobních údajů, v platném znění.

 

Průběh výběrové řízení

Praktický test a ústní pohovor.

Uchazeči budou informováni telefonicky o čase praktického testu a ústního pohovoru   nejpozději 19.8.2019.Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
(můžete podat i osobně na sekretariátu Domova seniorů Drachtinka - IV. patro)

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631

539 01 Hlinsko

Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – sociální pracovnice

Lhůta pro podání přihlášek končí dne  15.8.2019 do 15.00 hodin.

Výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovnice v Domově seniorů Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DSD na adrese: www.drachtinka.cz 

 V Hlinsku 17.7.2019

 

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA

ředitelka Domova seniorů Drachtinka