Upravit stránku

Podání žádosti do Domova seniorů Drachtinka
(návod a postup, jak podat žádost o umístění)

Máte-li zájem o služby Domova seniorů Drachtinka, je nutné si podat žádost:

  • Žádost si můžete osobně vyzvednout u sociálních pracovnic DsD nebo si ji můžete stáhnout na těchto stránkách (klikněte zde).
  • Žádost je třeba odevzdat sociálním pracovnicím DsD, popř. zaslat na adresu: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko. Žádost je zaevidována.
  • Současně s žádostí jste povinni oslovit svého praktického, příp. ošetřujícího lékaře, který své vyjádření zaznamená do formuláře (klikněte zde). Zdravotní část prosím přikládejte k žádosti o umístění.
  • Posléze sociální pracovnice domlouvá osobní setkání. V dohodnutém termínu provedou sociální pracovnice spolu se zdravotní sestrou návštěvu u zájemce o službu v místě jeho pobytu.
  • Na základě osobní návštěvy, vyjádření praktického, resp. ošetřujícího lékaře žadatele a za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí dané zákonem o sociálních službách (stránky MPSV) a podmínky dané vnitřními pravidly, stanovený tým DsD posuzuje možnost uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby se zájemcem.
  • Pokud nejsou důvody pro odmítnutí stanovené § 91, odst. 3 zákona o sociálních službách (viz odstavec níže), je možné se žadatelem uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby.
  • Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V Hlinsku dne 1.4.2019

Sociální oddělení DsD