Upravit stránku

Podání Žádosti o poskytování sociální služby a jednání se zájemcem o službu

 

V případě zájmu o využívání služeb Domova seniorů Drachtinka, je třeba do Domova zaslat (emailem, poštou, datovou schránkou) nebo osobně donést vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby (klikněte zde). Součástí žádosti je i Vyjádření lékaře (klikněte zde). Toto vyjádření vyplní ošetřující lékař a je nutné dodat ho kompletně vyplněné, včetně razítka, podpisu lékaře a data vyplnění. Žádost bude evidována až v případě dodání obou řádně vyplněných částí. Žádosti jsou k dispozici rovněž na recepci domova nebo u sociálních pracovnic. Pokud zájemce o službu všechny potřebné dokumenty nedodá do 3 měsíců od doručení, je žádost vyřazena a následně skartována.

 

Domov seniorů Drachtinka eviduje pouze aktuální žádosti, tj. takové, kdy je zájemce o službu ochoten nastoupit hned. Žádosti „do budoucna“ budou zamítnuty. Služba domova pro seniory je určena pro seniory starší 60-ti let, jejichž nepříznivá sociální situace je taková, že již není možný pobyt v domácím prostředí za pomoci rodiny a terénní či ambulantní sociální služby nebo péče.

Služba domova se zvláštním režimem je určena pro osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo jiného druhu demence, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí ani s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb.

Podaná kompletní žádost je zaevidována a se zájemcem, případně s kontaktní osobou, je dojednán termín a místo sociálního šetření. Jde o schůzku, které je přítomen dotyčný zájemce (v případě přání zájemce další osoby – rodinní příslušníci či jiné blízké osoby) a sociální pracovnice Domova. Během sociálního šetření je zjišťováno především, zda zájemce splňuje kritéria naší cílové skupiny (tzn. okruhu osob, které přijímáme – viz veřejný závazek (klikněte zde), jaká je nepříznivá sociální situace zájemce, jaké jsou jeho potřeby, jaké služby vyžaduje a zda mu jsme schopni služby v požadovaném rozsahu poskytnout.

Během sociálního šetření je v případě potřeby zájemci poskytnuto také sociální poradenství, při kterém mu jsou představeny další sociální služby (klikněte zde), možnosti zastoupení (klikněte zde) informace o dávkách jako je příspěvek na péči (klikněte zde) či dlouhodobé ošetřovné (klikněte zde), nebo dalších možnosti (např. dávky) vedoucí k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Na základě informací zjištěných při sociálním šetření a dodaného Vyjádření lékaře rozhodne multidisciplinární tým o schválení, případně zamítnutí žádosti. O rozhodnutí bude žadatel informován v dopise, který mu bude zaslán na korespondenční adresu, kterou uvedl do žádosti nebo při sociálním šetření. Schválené žádosti budou zařazeny do Evidence žadatelů – schválených, zamítnutých z kapacitních důvodů.

 

Případné odmítnutí se řídí zákonnými požadavky pro odmítnutí žádosti.  Jedná se důvody uvedené v zákoně o sociálních službách v § 91 odst. 3 ZSS, kdy poskytovatel:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. osoba, jenž:

- zvládá většinu úkonů péče o vlastní osobu samostatně nebo s podporou

- požaduje a potřebuje jiný druh sociální služby, než kterou nabízíme

- je výrazně mladší než je věková kategorie cílové skupiny ( 60 let pro domov pro seniory, 65 let pro domov se zvláštním režimem )

- neprojevila vůli k uzavření smlouvy

- může mít péči zajištěnou terénními a ambulantními službami

- nehrozí riziko sociální izolace

  1. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (DsD z tohoto důvodu žádost nezamítne, žádost je schválena a zařazena do Evidence žadatelů – schválených, odmítnutých z kapacitních důvodů),
  2. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
  3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Důvody pro odmítnutí žadatele o sociální službu po zdravotní stránce jsou dle § 36 vyhlášky 505/2016 Sb., k ZSS:

    1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
    2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
    3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

V případě uvolnění místa multidisciplinární tým vyhodnotí, jaký žadatel by byl vhodný na uvolněné lůžko. Přitom přihlíží k faktorům, jako je urgentní potřeba pomoci z hlediska nepříznivé sociální situace, spolubydlící na pokoji, vhodnost společného soužití, prostory pokoje – uzpůsobení lůžka a jiných kompenzačních pomůcek apod.

 

V případě, že se pro žadatele uvolní vhodné lůžko, bude kontaktován sociální pracovnicí, která předá informace potřebné k přijetí a domluví si termín a místo druhého sociálního šetření. Při této schůzce je přítomen dotyčný žadatel (v případě přání žadatele další osoby – rodinný příslušníci či jiné blízké osoby), sociální pracovnice a zdravotní sestra Domova.

Součástí druhé návštěvy zájemce o službu je kromě dojednání smluvních údajů (datum uzavření smlouvy, výše úhrady, ubytování, strava…), předání informací o doporučeném vybavení i plánování služby, tedy budoucí podoba a rozsah podpory seniora v Domově.  Přechod do nového prostředí a správné nastavení péče nám usnadní, pokud žadatel s blízkými vyplní Životní příběh klienta.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti