Upravit stránku

Úvodní stránka

Domov seniorů Drachtinka

„Žít důstojně a s láskou“

Aktuality

22.11.2021
Změna provozní doby recepce

Ve čtvrtek 25.11. a v pátek 26.11.2021 bude z provozních důvodů omezen provoz recepce:

od 8:00 do 16:00 hod

Děkujeme za pochopení.

 

11.11.2021
Aktuální pravidla pro strávníky

Od 8.11.2021 je možné stravování v jídelně Domova seniorů Drachtinka za podmínek, které platí pro návštěvy. To znamená, že každý strávník...

27.10.2021
26.10.2021
Upozornění pro strávníky

Z provozních důvodů nebude od středy 27.10.2021 možný výběr oběda ze dvou variant. Do odvolání se vaří pouze oběd varianta č.1.

Děkujeme

...

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 25.11.2021

 

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nákazy Covid-19 a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí se vedení Domova seniorů Drachtinka rozhodlo o přijetí preventivních opatření při realizaci návštěv. Přijatá opatření sloužení k ochraně Vašich blízkých a jsou dočasně stanovena nad rámec vládních opatření.

 

Vládní opatření pro domovy pro seniory:

 • MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze 7. června 2021
 • MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN z 22. října 2021

 

OD 25. 11. 2021 DO ODVOLÁNÍ JSOU PRO NÁVSTĚVY STANOVENA TATO PRAVIDLA:

 

NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA PLATÍ PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY, VČETNĚ DĚTÍ.

OPATŘENÍ SE TÝKÁ I OČKOVANÝCH OSOB PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID - 19 NEBO OSOB, KTERÉ PRODĚLALY LABORATORNĚ POTVRZENÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19, A OD PRVNÍHO POZITIVNÍHO  POC NEBO RT- PCR TESTU NEUPLYNULO  VÍCE NEŽ 180 DNÍ.

 

Návštěvu lze umožnit pouze osobám, které:

 • absolvovaly nejdéle před 72 hodin RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo absolvovaly nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • o výše uvedeném doloží doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením nebo praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem a prokáží se občanským průkazem.
 • se cítí zdrávy, nejsou nachlazené a netrpí respiračním onemocněním, teplotou či rýmou.

 

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

 • Vstup do Domova je možný pouze přes recepci, kde se prokáží splněním výše uvedených podmínek.
 • Vyplní zjednodušené čestné prohlášení o neexistujících klinických příznacích COVID-19.
 • K jednomu klientovi nebo manželské dvojici je možná návštěva maximálně dvou osob (za osobu se počítá i dítě).
 • po dobu návštěvy budou používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí, které nezahájily školní docházku, osob s poruchou intelektu, kognitivního centra, s poruchou autistického spektra, se sníženou mentální schopností, či u osoby, kdy použití narušuje duševní stav návštěvníka]. Vyhovující respirátor je možno zakoupit za příznivou cenu na recepci Domova.
 • budou se pohybovat po domově vždy s cedulkou „NÁVŠTĚVA“, kterou obdrží na recepci a po ukončení návštěvy ji vrátí zpět. Označení návštěvy slouží k vizuální kontrole personálu, že návštěvník prošel vstupní kontrolou.
 • Kavárna u Terezky v době omezení slouží pouze pro potřeby klientů a personálu.

 

Jestliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv a do budovy nebude vpuštěna.

 

NÁVŠTĚVY NETESTUJEME, SAMOTESTY NEUZNÁVÁME.

 

K TESTOVÁNÍ VYUŽIJTE VEŘEJNÁ TESTOVACÍ MÍSTA.

 

PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO DOMOVA SENIORŮ DRACHTINKA PO ABSOLVOVÁNÍ VYCHÁZKY MIMO AREÁL DOMOVA:

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a šíření nákazy celou populací jsme nuceni přistoupit k omezujícím opatřením u klientů, kteří tráví svůj čas mimo Domov.

 

Vycházkou se rozumí pobyt mimo areál Domova seniorů Drachtinka nebo mimo areál zahrady Domova.

 

Vycházka mimo areál Domova je sjednána s minimálním předstihem 24 hodin před zahájením vycházky se sociálním pracovníkem. Tel.: 724 894 170, 601 386 939, 725507520.

 

 • Klient před zahájením vycházky podepíše seznámení o následných opatřeních spojených s návratem do Domova.
 • Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v odděleném prostoru – v covid zóně v suterénu domova.
 • Pátý den od ukončení vycházky bude proveden rychlý antigenní test.

 

K ukončení izolace v covid zóně bude přistoupeno v případě negativního výsledku  testu a neexistujících příznaků onemocnění.

Kapacita covid zóny činí 10 lůžek. Po zhodnocení situace a provozních možností je možné přistoupit k izolaci na jednolůžkovém pokoji, který klient obývá.

 

Procházka v zahradách Domova je umožněna všem klientům. Klienti, kteří jsou schopni se na procházku připravit sami, pouze nahlásí ošetřovatelskému personálu svůj odchod na procházku.

 

Klienti, kteří potřebují k realizaci procházky součinnost personálu, musí mít procházku domluvenou (přes svou rodinu) se sociálním pracovníkem tel.: 724 894 170, 724 894 170, 601 386 939, 725507520 předem min. 24 hodin.

Na přípravu klienta k procházce musí být vyčleněn ošetřovatelský personál, je třeba respektovat personální možnosti Domova, nemůžeme vyhovět vždy, naší povinností je péče o všechny klienty domova.

 

 

V Hlinsku, dne 25. listopadu 2021

 

Miroslava Kábelová, ředitelka